Inhalt

Růžová zahrada v Bad Elster

Prestižní objekt v srdci města

R??ová zahrada v Bad Elster

Historická pohlednice: Růžová zahrada
kolem roku 1890

Růžová zahrada, založená již v roce 1882/1883 při vstupu do parku Paula Schindela, dnes září v novém lesku. V průběhu projektu EU »Park zážitků Bad Elster - Aš« byl areál v roce 2012 kompletně sanován. Při jeho utváření se podoba co možná nejvíce přiblížila historicky doložené výchozí situaci.

Jádrem nově vytvořené zahrady je mírně zvýšený kulatý záhon s poloměrem téměř 12 metrů. Střed tohoto záhonu tvoří - stejně jako v dobách Paula Schindela - datlovník kanárský (Phoenix canariensis) který obklopuje cca. 200 vysázených růží. 

Na ornamentálních záhonech podél hlavní osy krášlí Růžovou zahradu růže a sezónní výsadba a pergola, která zde stála již v dobách králů, je dnes znovu symbolem této historické zahrady. Dále mohou návštěvníci v novém zahradním areálu růží obdivovat 40 červeně a bíle kvetoucích vytvarovaných stromečků hlohu obecného (Crataeguslaevigata "Paul´s Scarlet") a hlohu slívolistého (Crataegusprunifolia), které jsou střídavě vysázeny jako obruba čtvercových trávníků v zahradě.      

Růžová zahrada v Bad Elster byla založena v roce 1882 / 1883 jako prestižní objekt rozvíjejících se léčivých lázní na místě bývalého rytířského statku. Cílem bylo vytvoření barokní zahrady podle francouzského vzoru. Až do současnosti se Růžová zahrada prezentovala jako formální zahrada, i když vlivy různých epoch přetvořily původní tvůrčí nápady.

Všechny travnaté plochy a plochy porostlé rostlinami byly rozčleněny do geometrických tvarů. Systém cest tvořil zároveň osu pohledu, jejíž střed byl zdůrazněn převýšeným okrasným záhonem. Kolem tohoto středu byl založen nejprve kulatý, později čtvercový základní tvar, který byl vyznačen čtyřmi osamocenými stromy, z nichž se dodnes zachovaly dva jasany. Těžištěm Růžové zahrady bylo téměř 500 barevně utříděných rostlin růží ve více než 200 druzích.