Inhalt

Kulturní a festivalové město Bad Elster


Kulturní zážitek na nejvyšší úrovni

Kulturní centrum Bad Elster: Divadlo krále Alberta

Kulturní centrum Bad Elster: Divadlo krále Alberta

V Bad Elster hrají kromě péče o dobrý zdravotní stav velkou roli také kulturní zážitky. Celoroční vynikající kulturní nabídka v prostředí uprostřed stylových parků v jedinečném prostředí historických kulturních míst utváří již od dob králů Bad Elster jako město kultury a festivalů se zvláštní mezinárodní atmosférou.  

Především akce ve skvostném Divadle krále Alberta, v nádherně umístěném Přírodním divadle, v reprezentativním Královském lázeňském domě a ve světlem naplněné lázeňské hale  KunstWandelhalle umožňují publiku prožít kulturu v různorodé atmosféře: Spektrum přitom sahá od velkých oper, veselých operet, kabaretů, dramatických děl, koncertů velkého uměleckého orchestru Chursächsische Philharmonie, který zde má své hlavní sídlo, po rock, pop, jazz a malých scén. S touto nabídkou Vám zorganizujeme osobní kompozici Vašeho pobytu. Vstupte!

Kulturní festival po celý rok!

Bad Elster nabízí v průběhu roku se zhruba 1.000 kulturními akcemi celoroční rozmanitý kulturní program s hvězdami, mezinárodními umělci a předními uměleckými soubory obzvláště ze středního Německa, historického “kurfiřtského Saska”. Vedle koncertů velkého uměleckého orchestru Chursächsische Philharmonie, každoročně pořádaných Kurfiřsko-saských Mozartových týdnů<link cz akce festivaly chursaechsische-mozartwochen.html _self> (březen), <link cz akce festivaly chursaechsischer-sommer.html _self>Kurfiřsko-saského léta zvaného »Sasko-český kulturní festival« (1. květen - 3. říjen), kulturní sezónních akce v divadle v přírodě  Sezóna v Divadle v přírodě (květen- září), Mezinárodních jazzových dní (srpen), Kurfiřsko-saských festivalů (září) a Kurfiřsko-saského zimního snění zvaného<link cz akce festivaly chursaechsische-wintertraeume.html _self> »Svátek všech smyslů …« (1. advent - 6. leden) utvářejí vybrané špičkové kulturní akce s atraktivním rámcovým programem skvostnou nabídku. Je jedno, zda jde o požitek z divadla a koncertu, slavnosti, Oldtimerevent nebo historickou prezentaci kočárů – „kurfiřsko-saský“ zážitek patří k Bad Elster!

Společnost <link de.html _self internal-link-new-window>Chursächsische Veranstaltungs GmbH, zodpovědná za celý program, se těší na Vaši návštěvu!