Inhalt

König Albert Theater Bad Elster

Kulturní centrum města kultury a slavností

Město kultury a slavností Bad Elster má za sebou dlouhou divadelní tradici. Divadlo se zde začalo hrát již roku 1888 v "Albertově divadle" (Albert Theater) na Brunnenbergu. V reakci na velkou poptávku publika z celé Evropy pověřil saský královský dvůr Královskou divadelní společnost založenou roku 1912 v Bad Elsteru, aby zajistila vyprojektování a vybudování nové, moderní a reprezentativní divadelní budovy. Nové divadlo slavnostně otevřela jeho výsost král Friedrich August III. Saský dne 22. května 1914. Od té doby patří toto divadlo mezi nejvýznamnější a nejkrásnější divadla vůbec. 

Po desetiletích provozu probíhala od roku 1998 sanace divadla. Přesně 90 let po prvním otevření bylo Divadlo Krále Alberta znovu slavnostně otevřeno dne 22. Mai 2004, a to operou Alberta Lortzinga »Car a tesař«, kterou předvedl soubor Landesbühnen Sachsen a Chursächsische Philharmonie pod vedením generálního hudebního ředitele Floriana Merze. 

Divadlo řízené společností Chursächsische Verantaltungs GmbH je dnes oficiálním sídlem Chursächsische Philharmonie a jeho patronem je jeho královská výsost princ Alexandr Saský. Divadlo König Albert Theater nabízí celoročně vynikající program všech žánrů. 

Všechny informace a aktuální herní plán: www.koenig-albert-theater.de