Inhalt

Historický lázeňský park Bad Elster

Rukopis významných evropských zahradních architektů

Kv?ty rododendronu v Bad Elster

Každoroční magnet pro publikum:
Květy rododendronu v Bad Elster

Historický lázeňský park ve stylu anglické zahrady z období kolem roku 1850 je se svými šesti rozdílnými parkovými plochami důležitou součástí Královských parků lázní Bad Elster a patří k nejkrásnějším parkům Německa. Společně s působivou lázeňskou architekturou grunderského období a secese zde existuje harmonický celek, který byl kdysi vytvořen nejvýznamnějšími zahradními architekty Evropy. Tisíce návštěvníků každoročně zavítají do Bad Elster především kvůli slavným květům rododendronu.

Spolu se jmenováním obce Elster Královskými saskými státními lázněmi v roce 1848 získal lázeňský park díky prvním úpravám od Eduarda Petzolda – žáka knížete Pücklerse – svůj první vzhled. Na více než 50 hektarech plochy později zřídili drážďanský ředitel zahradnictví Max Bertram, královský saský inspektor zahradnictví Paul Schindel, Gustav Allinger a Herrmann Schüttauf architektonicky skvostné parky a rozmanité tematické zahrady, které dodnes reprezentativně rámují centrum od Královského lázeňského domu přes historické Albertovy lázně až po nádherné divadlo krále Alberta.

Po roce 1945 byla atraktivita parku zvýrazněna dalšími překrásnými skupinami rododendronů a zahradou tvořenou dřevinami. Od roku 1980 je celý historický lázeňský park chráněnou památkou. Mezi léty 1996 a 2000 byla větší část parku kompletně sanována podle původních historických plánů, takže dnes historická zahradní architektura opět ožila.