Inhalt

Park Paula Schindela v Bad Elster

Romantická parková krajina v okolí Louisina jezera

Chrám bohyn? Flory

Romantické místo na jižním břehu
Louisina jezera: Chrám bohyně Flory

Park Paula Schindela je dnes jedním z nejoblíbenějších parků v Bad Elster. Se svým systémem mírně se kroutících cest se rozprostírá v luční krajině podél toku Bílého Halštrova mezi známým rybníkem s gondolami / Louisiným jezerem s historickým chrámem bohyně Flory a idylicky položeným badelsterským přírodním koupalištěm.

Paul Schindel (1867-1921), který od roku 1892 až do své smrti působil převážně v Bad Elster, zanechal za dobu svého tvůrčího působení jako královský saský inspektor zahradnictví nejvýznamnější díla zahradní architektury v historických parcích a zformoval jejich celkový vzhled, který v podstatě zůstal zachován dodnes. Jemu na počest byl dne 12.09.2004  přejmenován areál kolem rybníka s gondolami / Luisina jezera, původně označovaný jako Jižní park, na »park Paula Schindela«. V parcích, které vytvořil, jsou – pokud to bylo možné – integrovány vodní toky. Tak založil podél toku Bílého Halštrova řetěz objektů v přírodě.        

Schindelův nástupce Max Haschke vytvořil později oblast mezi katolickým kostelem a přírodním koupalištěm. Tyto objekty v přírodě byly spojeny systémem mírně se kroutících cest. Z části byly cesty loukami lemovány stromovými alejemi. Od roku 1952 byly vysázeny různé druhy rododendronů, jejichž květy přitahují od května do začátku července množství návštěvníků. Zvlášť je třeba vyzvednout překrásně zbarvené směsi rostlin kolem nádherně položeného chrámu bohyně Flory na jižním břehu Louisina jezera. Pro návštěvníky a turisty se dnes nabízejí architektonicky přitažlivé průhledy mezi objekty v přírodě, s nimi sousedící vilovou zástavbou a rámujícími okraji lesa.