Inhalt

Lesopark v Bad Elster

Turistický zážitek ve stínu lesa

Oblíbený klenot v lesoparku Bad Elster: 
Historický hudební pavilon u divadla v p?írod?

Oblíbený klenot v lesoparku Bad Elster:
Historický hudební pavilon u divadla v přírodě

Jako lesopark se dnes v Bad Elster označuje především historický areál v okolí přírodního koupaliště Elster a velmi oblíbená výletní oblast na kopci Brunnenberg a v jeho okolí se svými četnými vyhlídkami do krajiny a přístřešky. Dnes se lesopark Bad Elster těší velké oblibě mezi výletníky, turisty a rodinami především díky přitažlivým cílům jako je dřevem ozdobený hudební pavilon, nejtlustší smrk ve Fojtsku hned vedle kouzelné restaurace s kavárnou »Waldschlösschen (Lesní zámeček)«, historická kaple sv. Kříže a četné zachovalé horské boudy a vyhlídky.

Největší vliv na utváření lesoparků měl královský saský inspektor zahradnictví Paul Schindel. Pod jeho kompetencí byla krajina v letech 1911 až 1917 rozhodujícím způsobem zhodnocena a uspořádána. V roce 1911 vzniklo v Bad Elster dnešní divadlo v přírodě jako první svého druhu v Sasku a v lesoparku bylo postaveno mnoho nových chat, vybudováno mnoho lesních cest, odpočívadel s lavičkami a mnoho schodišť a byla vybudována síť turistických cest. Lesopark Bad Elster měl pak v roce 1917 celkovou plochu 200 ha s 20 zastřešenými odpočívadly či chatkami. K povzbuzení hostů k procházkám byly v tehdejší době v těchto místech pořádány „kávové dýchánky“. Od roku 1928 do roku 1939 byly některé z cest v lesoparcích schváleny jako cesty pro jezdce. Od roku 1993 jsou některé z těchto cest znovu používány jako cesty pro jezdce.

Lesopark je jedním z nejstarších parků v Bad Elster. Stinný areál nabízí především v létě osvěžující protiklad k prosluněným parkům v údolí. Procházky a putování po cestách po stejné vrstevnici podél úbočí, zastávky na odpočívadlech s lavičkami, přístřešky nebo vyhlídkami činí z návštěvy lesoparku mimořádný zážitek.