Inhalt

Albertův park v Bad Elster

Okrasný & krajinný park

"Schindel?v dub" Bad Elster

Strom na počest zahradnického
inspektora: "Schindelův dub"

Albertův park v anglickém stylu, který byl zřízen kolem roku 1848 výmarským dvorním zahradníkem a žákem knížete Pücklerse-Muskau Eduardem Petzoldem ve spolupráci s prvním lázeňským zahradníkem Friedrichem Prohaskou, obklopuje ještě dnes feudální Královský lázeňský dům v srdci města.

Když byl v roce 1890 dokončen Královský lázeňský dům, následovala reprezentativní přestavba venkovních zařízení tehdy ještě mladým Paulem Schindelem podle plánů Maxe Bertrama, královského saského ředitele zahradnictví. Poté se uskutečnilo rozšíření parku až k pstruhovému rybníku podle plánů Paula Schindela.

Dnes charakterizují historický Albertův park kromě rozsáhlých luk a typických průhledů do krajinné zahrady především impozantní okrasná osázení před Královským lázeňským domem. Kolem tichých jezírek a rybníků, jako například jezírko Carola a rybník Linden, se vinou cestičky romanticky působícím parkem. Zde se také nachází známá socha bohyně zdraví »Hygieia« a impozantní červený dub, který byl vysazen na počest královského saského zahradnického inspektora Paula Schindela a který je dnes nazýván »Schindelův dub«. Dalšími zvláštními dřevinami jsou stříbrný javor, jedlý kaštan, liliovník tulipánokvětý, žlutý kaštanovník a dub sloupcový.