Náš tip:

Více informací o dějinách města a lázní Bad Elster a okolí naleznete v Saském lázeňském muzeu (Sächsisches Bademuseum) – expozice umístěná ve dvou patrech nabízí bohaté zážitky!

Inhalt

Místo setkávání v centru saských státních lázní

Místo setkání již král krát:
Jež Královský lázeňský dům Bad Elster o 1900

Královský lázeňský dům

Královský lázeňský dům je pro Bad Elster důležitým reprezentativním příkladem novorenesance a dodnes je působivým svědkem důležitosti léčebných lázní Bad Elster, jejich mezinárodního významu a obliby mezi lázeňskými hosty na konci 19. století.

Královský lázeňský dům byl vybudován mezi lety 1888 a 1890 pod vedením zemského stavitele Trobsche z Zwickau. Podnět k výstavbě tohoto lázeňského domu, který se měl stát kulturním centrem lázeňského města, vzešel od vlivných osobností tehdejšího společenského života v Sasku. Téměř kompletně zachovaná budova připomínající zámeckou architekturu je mimořádným a vzácným dílem s nadregionálním významem a mezi lety 1996 a 1998 byla velmi citlivě a odborně sanována.