Náš tip:

Více informací o dějinách města a lázní Bad Elster a okolí naleznete v Saském lázeňském muzeu (Sächsisches Bademuseum) – expozice umístěná ve dvou patrech nabízí bohaté zážitky!

Inhalt

Royal zábava...

Immer am Puls der Zeit: Der Theaterplatz als Kulisse
zur Deutschen Automobilausstellung 1928

König Albert Theater

Kulturní centrum města kultury a slavností.

Město kultury a slavností Bad Elster má za sebou dlouhou divadelní tradici. Divadlo se zde začalo hrát již roku 1888 v "Albertově divadle" (Albert Theater) na Brunnenbergu. V reakci na velkou poptávku publika z celé Evropy pověřil saský královský dvůr Královskou divadelní společnost založenou roku 1912 v Bad Elsteru, aby zajistila vyprojektování a vybudování nové, moderní a reprezentativní divadelní budovy. Nové divadlo slavnostně otevřela jeho výsost král Friedrich August III. Saský dne 22. května 1914. Od té doby patří toto divadlo mezi nejvýznamnější a nejkrásnější divadla vůbec.