Náš tip:

Více informací o dějinách města a lázní Bad Elster a okolí naleznete v Saském lázeňském muzeu (Sächsisches Bademuseum) – expozice umístěná ve dvou patrech nabízí bohaté zážitky!

Inhalt

Historický chrám pramenů

Ještě dnes je středem chrámu pramenů:
Zřídelní kruhová nádrž Mariina pramene

Mariin pramen

Zřídla Mariina pramene byla nalezena v roce 1810 při napřimování koryta potoka Bílého Halštrova. Při rekonstrukci dnešního promenádního místa Badeplatz v polovině roku 1930 vznikl v centrálním místě dnešní zřídelní dům jako chrám pramenů Bad Elster se zdaleka viditelnou zlatou sochou nosičky džbánu na střeše budovy.   

Po velké povodni byla vnitřní architektura z let 1954 – 1956 znovu kompletně zrekonstruována. Barevná úprava je dílem Bernharda Kretzschmara z Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech a pozoruhodná okna z olovnatého skla byly vytvořena Walterem Womackou (Umělecká vysoká škola Berlín). Návštěvníci mohou při ochutnávání pěti věhlasných léčivých pramenů Bad Elster z krásné zřídelní kruhové nádrže ve středu vřídla také obdivovat mimořádnou konstrukci zábradlí, připomínající krajku z Plavna.