Inhalt

Děti & vzdělání

Nabídka vzdělání v Bad Elster

»Cíl výchovy spočívá v tom, aby bylo dítěti umožněno mít úspěch v životě i bez podpory učitele.«
Elbert Hubbard

Nejen zdraví a kultura hrají roli v Bad Elster. Důležitou roli hrají i naše děti. Jsou základním kamenem, který našemu městu zajistí budoucnost. Proto klademe velký důraz na různé nabídky možnosti vzdělávání napříč generacemi.

Vedle naší mateřské školy »Elsternest« (Stračí hnízdo) a naší základní školy je tu mnoho dalších zařízení a lidí, kteří se starají o naše děti a mládež. Mnoho se toho odehrává na čistě dobrovolnické neplacené bázi, např. ve spolcích. Všem dobrovolným pomocníkům bychom proto na tomto místě chtěli vyslovit velký dík! Na následujících stranách bychom Vám chtěli jen stručně představit všechna důležitá zařízení a možnosti pro další vzdělávání ve městě kultury a festivalů.  

Přejeme Vám hodně zábavy při jejich pročítání!