Inhalt

Odborná zdravotní škola "Medfachschule" Bad Elster

Profesní perspektiva ve zdravotnictví

Odborná zdravotní ?kola

Vzdělání ve zdravotnické lokalitě v srdci Evropy:
Odborná zdravotní škola Bad Elster

Odborná zdravotní škola Bad Elster v sobě spojuje soukromou odbornou školu a jedno z největších vzdělávacích center svého druhu v Německu. V moderně projektovaných a technicky vybavených učebních prostorách získává v současnosti přes 500 mladých žen a mužů z celé Spolkové republiky Německo komplexní vzdělání v teorii a praxi, které bude zakončeno státem uznávanými závěrečnými odbornými zkouškami.

Kdo si zvolí vzdělání ve zdravotnickém odvětví, bude mít do budoucna optimální profesní možnosti jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. V celém Německu chybí v současnosti odborný personál s kvalitním vzděláním. Odborná zdravotní škola v Bad Elster nabízí státem uznávané vzdělání v oborech:

• fyzioterapie

• ergoterapie

masér a lázeňský lékařský mistrí

Všechny teoreticko-praktické poznatky jsou doplněny praktickými cvičeními v učebních prostorách odborné zdravotní školy, které jsou k tomuto účelu speciálně zařízeny. Dále pak naši žáci absolvují i praktika ve vybraných zařízeních našich partnerů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a Finsku.

Kromě vzdělání pro absolventy školy se mohou maséři a lékařští lázeňští mistři vedle své profese nebo prezenčně dále kvalifikovat zkráceným vzděláním na státem uznávané fyzioterapeuty.

Příslušníci odborných zdravotnických povolání mají v centru navazujícího vzdělávání Medfachschule Bad Elster (Odborné zdravotní školy Bad Elster) možnost získat tolik žádané navazující a pokračující vzdělání.

Jste srdečně vítáni k nahlédnutí do našeho vyučování, které ukojí Vaši zvědavost. Rádi si s Vámi domluvíme individuální termín, kdy Vám poradíme s kariérou, financováním, bydlením a životem v Bad Elster. Neváhejte a obraťte se na nás!