Inhalt

Kliniky v lokalitě Bad Elster

Zdravotní tradice Bad Elster:
Fontána se sochou dívky v
Mariánském prameni

Bad Elster má více než 100 let význam jako základna zdraví překračující svou důležitostí region. Nejdůležitějším a nejúspěšnějším je zde nabízené, vysoce kvalitní rehabilitační lékařství. Ve spojení s tradičními a moderními lázeňskými nabídkami a existující vysoce kvalitní infrastrukturou je Bad Elster etablován jako rehabilitační pracoviště bohaté na tradici a uznávané v celé Spolkové republice Německo.

Při srovnávání v rámci Spolkové republiky Německo dosahují kliniky předních míst, především díky jistotě kvality. Pět klinik pokrývá svými kompetentními centry se svými nabídkami úkonů téměř celé spektrum indikací rehabilitační medicíny. Navíc naleznete v Bad Elster zařízení pro děti a mladistvé s ortopedickými onemocněními. Tím poskytuje Bad Elster přes 2.000 lůžek pro stacionární rehabilitační ošetření.

Všechny kliniky se vyznačují především odbornou kompetencí, moderním vybavením a vynikajícími diagnostickými a terapeutickými možnostmi. Základ pro interdisciplinární spolupráci všech, kteří se na rehabilitačním procesu podílejí, je přitom položen především celostním přístupem a obsáhlým porozuměním záležitostem spojených se zdravím. Spokojenost pacientů s komplexními ošetřeními, která mají za cíl úspěšnou rehabilitaci, tak stále stojí v centru všech aktivit. Tento celostní terapeutický přístup je v Bad Elster jedinečným způsobem doplněn bohatou lázeňskou a kulturní nabídkou. Díky této souhře slouží pobyt v nejtradičnějších státních lázních Saska k výraznému zlepšení zdravotního stavu – srdečně vítejte!