Hinweis:

Všechny sochy vystavené v parku soch jsou prodejné. Obsáhlý katalog a všechny informace obdrží zájemci v informačním centru Bad Elster. Návštěvnický servis

Inhalt

Park sochařských děl v Bad Elster

Mezinárodní výstava dřevěných sochařských děl

Umělecký zorný úhel: Park 
sochařských děl v Bad Elster

Umělecký zorný úhel: Park
sochařských děl v Bad Elster

Dne 22. června 2012 byl v Bad Elster slavnostně otevřen nový Park sochařských děl na travnaté ploše hned vedle Královského lázeňského domu. Tento projekt byl realizován společností Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft se souhlasem Města Bad Elster v úzké spolupráci se Svazem péče o krajinu Horního Fojtska (Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland) jako pořadatelem Mezinárodního fojtského sympozia řezbářů a dnes je tento park pro návštěvníky hlavním magnetem v srdci města. 

Park sochařských děl na prostranství bývalého Grandhotelu Wettiner Hof představuje uprostřed centra Bad Elster působivý, reprezentativní výběr dřevných soch od mezinárodních umělkyň a umělců. Práce vznikaly od roku 1996 vždy při dvoutýdenních sympoziích na statku Riedelhof v Eubabrunn ve Fojtsku, uprostřed fojtského hudebního regionu. V Bad Elster byly sochy, které tam vznikly v tematických okruzích »organicko-abstraktní formy«, »abstraktní symboly« a »postavy«, seskupeny a uspořádány. Při tom se klasický řezbářský rukopis setkal s experimentálním, folkloristickým nebo konstruktivním pojetím a německá, polská, česká, rumunská nebo bulharská díla stojí proti argentinským, kanadským, švýcarským a japonským uměleckým tradicím. Při tomto mezinárodním uměleckém dialogu v Bad Elster se ale také představují uznávaní profesionálové vedle velmi nadaných studentů Umělecké akademie z Prahy a Drážďan, jako např. z renomovaných odborných tříd Prof. Jindřicha Zeithammla a Prof. Ulricha Eissnera. Největší postavou v sochařském parku je dílo japonské umělkyně »Královna na koni«, které vévodí na svahu parku sochařských děl.

Dřevo z Fojtska jako komunikační médium

Dřevěné sochy jako magnet pro veřejnost

Po stopách řetězových pil: Dřevěné sochy
jako magnet pro veřejnost

Široce pojaté téma sochařských sympozií »Krajina« objasňuje hlavní cíl těchto sochařských setkání: Umělci chtějí prostředky výtvarného umění upozornit na aktuální ohrožení a zranitelnost přírody, ale současně také vyzdvihnout nekonečnou rozmanitost a krásu přírody – právě zde ve Fojtsku. Žádný materiál k tomu není vhodnější než zdejší dřevo z Fojtska. Ať už odolný dub, ušlechtilý javor, tvárná lípa nebo rychle rostoucí topol – tvar při růstu a struktura kmenů dodávají přirozeně geniální designérské nápady. Při pozorování a ohmatávání takto zakletých stromů jsou návštěvníci uneseni do obrazů sochařských světů a sledují tak stopy řetězových pil a dlát. S novým parkem sochařských děl získalo kulturní a festivalové město Bad Elster další atraktivní stavební kámen turistiky, který se stane cílem výletů ve Fojtsku.                

Cílem tohoto zdařilého projektu je zvýšit hodnotu veřejného prostoru historických parků v kulturním a festivalovém městě Bad Elster především výtvarným uměním, které vzniklo zde na místě a které vyzařuje regionálnost, aby tak byl četným hostům a návštěvníkům zprostředkován osobitý ráz Saských státních lázní jako architektonického díla, zahrnujícího přírodu, umění a kulturu. Tento celkový sklon ke kultuře v Bad Elster přitom nestojí v kontextu určité plochy, ale chce mnohem víc ukázat aktivní impulsy pro kreativitu v historicky formovaném, veřejném prostoru města Bad Elster. Paralelně ke střídajícím se výstavám umění (Kunstausstellungen) v kryté kolonádě Bad Elster a v galerii v Královském lázeňském domě pokračuje Bad Elster důsledně po stávající umělecké cestě.