Inhalt

Síť lázeňských stezek v terénu Bad Elsteru

Pěšky ke zdraví!

Krásné stezky pro procházky v Bad Elster

Krásné stezky pro procházky v Bad Elster: Historický
římský altánek

Bad Elster má zajímavý systém lázeňských stezek v terénu, který začíná přímo v centru města a který v takovéto blízkosti lesa a parku nenaleznete v žádných jiných lázních. Základ byl položen již koncem 19. století za účelem vytvoření předpokladů pro správně dávkované zatížení v terénu. I méně trénovaný či zdravotně znevýhodněný host zde nalezne stezky s malým stoupáním, lavičky k oddechu, zasněná krytá zákoutí a malebné výhledy do jedinečné krajiny.

Tento systém stezek slouží i terapeutickým účelům, proto nabízí různá stoupání, aby umožnil správně dávkované zatížení. Začátek je vždy v lázeňském prostoru. Všechny stezky pak vedou ve formě paprsků od středu až k okružní stezce, po které lze pokračovat v cestě, a pak se po některé z dalších odboček vrátit zpět k lázeňskému centru.

Lázeňské stezky v terénu nejsou turistickými stezkami v obvyklém smyslu slova. Musejí začít vždy v lázních, kde je jejich výchozí bod, a tam také skončit. Délka těchto speciálních stezek v Bad Elster je 6 km, aby uvědomělý pěší turista zohledňující své zdraví mohl dodržovat časový plán. Pro individuální trénink schopnosti snášet zatížení jsou stezky diferencovány podle svého stoupání, aby si host mohl vybrat stupeň zatížení, který mu bude vyhovovat. Lázeňské stezky v terénu Bad Elster však zahrnují i krajinné zajímavosti nebo vedou k místům s překrásným výhledem. Příjemný prožitek z přírody se tak stává součástí léčebného procesu.

Kúra v terénu je odjakživa součástí tradiční lázeňské terapie – jako přiměřeně dávkované zatížení a jako terapie příjemným prostředím. Léčebné ošetření tak má být spojeno s aktivní relaxací v krásné krajině. Navazující krajina nabízí faktory zatížení i relaxaci, které umožňují individuální trénink přizpůsobený konkrétnímu návštěvníkovi. Aktivní pohyb na čerstvém vzduchu tradičně představuje nedílnou součást lázeňské terapie a důležitou část změněného životního rytmu lázní. K tomu byl systém stezek v Bad Elster vytvořen tak, že doba mezi kúrami stačí pro krátké či delší procházky, a cesta zpět do lázeňského centra je možná po různých stezkách, aniž by bylo nutné pro návrat použít stejnou cestu.