obsah

Park zážitků Bad Elster - Aš

Parky bez hranic

Historický pohled na R??ovou zahradu

Historický pohled na Růžovou zahradu

»Příroda a umění, zdá se, že prchají, a nalezly se dřív, než pomyslíš.«
Johann Wolfgang Goethe

Město Bad Elster a jeho český partner, město Aš, realizují společně od roku 2011 projekt Cíl 3 »Park zážitků Bad Elster – Aš«. Projekt Cíl 3, iniciovaný oběma městy v rámci podpory EU, obsahuje jako základní kámen projektu zahradně-architektonickou revitalizaci parku Sady Míru v Aši a historického parku Růžová zahrada a areálu kolem rybníka s gondolami / Louisina jezera v parku Paula Schindela v Bad Elster.

Mimořádně významnými stavebními opatřeními v Aši je sanace stávajícího kina v přírodě do podoby přírodní scény a sanace všech cest v parku. V Bad Elster charakterizuje projekt vedle krajinně architektonické základní sanace hlavně nové vytvoření historické »Růžové zahrady« a sanace Louisina jezera (rybníka s gondolami). Cílem celého projektu je podpora turistické a regionální výměny především zvýšením akcí atraktivních pro publikum a kulturních aktivit v revitalizovaných parcích.       

Výměna jako podpora regionu

Park Sady Míru v A?i

Park Sady Míru v Aši

Na základě přeshraniční spolupráce se tak od roku 2012 konají četné přeshraniční kulturní, společenské a mediální akce, které podporují cíl společného zlepšování turistických hodnot v regionu. Hlavní pozornost práce na projektu spočívá vedle stavebních opatření především na trvale udržitelném, společném komerčním využití parků převážně kulturními a společenskými výměnami.

Investicemi do infrastruktury, zahrnutými do projektu, má stoupnout turistická úroveň a atraktivita obou městských center, a intenzifikací společného přeshraničního využití volného času má být dosaženo viditelného sblížení lidí v pohraničním regionu. Tím má dojít i k dalšímu rozvoji lázeňství a přeshraniční turistiky v srdci Evropy.

Projekt tak posiluje možnosti přeshraničního využití zařízení cestovního ruchu a kulturních zařízení v regionu a vede tím k aktivní podpoře této oblasti.

www.mestoas.cz | www.badelster.de